HAUTAUSMAAT, KIRKKOYMPÄRISTÖT

Kärkölä / Hollola

KÄRKÖLÄ
Hautausmaan parantaminen
 
Kuva, KärköläKuva, Kärkölä
Kuva, Kärkölä
 

Suunnitelma käsittää lukuisia erillisiä parannuskohteita Kärkölän
kirkonkylän hautausmaalla ja sen lähialueilla mm.

- saattokäytävän ja muistelupaikan kunnostus
- huoltoalueiden ja pysäköintipaikan maisemointi
- hiljentymispaikkojen rakentaminen
- opastuksen ja viitoituksen parantaminen
- vanhojen muistomerkkien säilytysalueen kunnostus

Laajin uusi kehittämiskohde on muistolehdon ja uurnahauta-alueen
rakentaminen.

Suunnitelman toteutus alkaa 2002 ja jakaantuu 2-3 vuodelle.

 

 
HOLLOLA
Hautausmaan laajennus
 
Kuva, Hollola

Alustavalla hautausmaasuunnitelmalla selvitettiin
mahdollisuuksia laajentaa Hollolan keskiaikaisen kirkon
hautausmaata metsäalueelle Kapatuosianmäen alarinteeseen.
Tavoitteena luoda väljä, metsämaastoon sulautuva ja
ilmeeltään luonnonmukainen hautausmaa, jonka muistolehdon
välityksellä yhtyy saumattomasti komeapuustoiseen
luonnonmaastoon.

Kapatuosianmäen muinaismuistoarvojen vuoksi,
laajennusta ei toistaiseksi toteuteta.

 
Kuva, Hollola