TIE- JA RATAYMPÄRISTÖT

Juva / Järvelä / Vammala / Lempäälä

Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy on laatinut runsaasti
tieympäristösuunnitelmia eri tiepiireille, kunnille ja kaupungeille.
Joukossa on keskustojen kehittämishankkeita, kiertoliittymiä,
siltaympäristöjä, levähdysalueita, museoteitä, meluseiniä jne.

Tiehallinnolle on laadittu lukuisia raportteja tieympäristön tilasta
ja kehittämistarpeista.

Ratahallintokeskukselle on suunniteltu ratajärjestelyjen ja
asemien ympäristöjä sekä meluseiniä.

 
     
  Juva  
  VEHMAANLIITTYMÄN PARANTAMINEN, JUVA  
 
  Järvelä      

 

JÄRVELÄN KIERTOLIITTYMÄ  
   
  Vammala
KIERTOLIITTYMÄ VAMMALAAN  
   
  Lempäälä1  
  Lempäälä2  
     
  Lempäälä3  
  RATA- JA TIEYMPÄRISTÖSUUNNITELMIA SEKÄ
MELUESTEITÄ LEMPÄÄLÄÄN